اخبار

گزارش عملکرد قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مصرف سوخت پس از 8سال، تدوین و تقدیم مقام عالی وزارت راه و شهرسازی شد. طی نامه ای از سوی دکتر مهدی دهاقین، رئیس ستاد مدیریت حمل ونقل و سوخت کشور، گزارش عملکرد دستگاههای اجرایی در قانون توسعه حمل‌ و نقل عمومي و مديريت مصرف سوخت به وزارت راه و شهرسازی ارسال شد.

ادامه مطلب »