????رئیس جمهور در جلسه امروز هیئت دولت گفت: پیش بینی ، پیشگیری و تجهیز در مقابل حملات سایبری ضروری است.
????هدف حمله به سیستم جایگاه سوخت، ایجاد اختلال و بی نظمی در زندگی مردم بود.
????مردم آگاهی خود را در مواجهه با این مشکل نشان دادند و با مسئولان همکاری کردند.
????وزارت نفت نسبت به جبران آثار اخلال بوجود آمده اقدام نماید که حقی از مردم ضایع نگردد.
????عده‌ای قصد دارند با ایجاد بی‌نظمی و اخلال در زندگی مردم آنان را عصبانی کنند.