با توجه به اهمیت بالای موضوع بیمه شخص ثالث و منافع آن برای هموطنان، قانونگذار الزاماتی را جهت توسعه و ترغیب جامعه هدف درنظر گرفته است که یکی از آنها شرط دارابودن بیمه نامه شخص ثالث جهت برخورداری از سهمیه سوخت بوده است و به همین منظور جهت اجرای ماده 48 قانون و تبصره آن مقرر گردیده است بیمه مرکزی و نیروی انتظامی اطلاعات مربوط به وسایل نقلیه فاقد بیمه را به صورت برخط در اختیار ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت قرار دهند.

در همین راستا کارگروه هماهنگی و پیگیری اجرای ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث با حضور نمایندگان همه دستگاههای مرتبط در ستاد تشکیل و در بدو امر طی ابلاغیه ای به مراجع صادرکننده کارت هوشمند سوخت اعلام گردید که هرگونه درخواست و صدور کارت هوشمند سوخت منوط به ارائه و احراز بیمه نامه شخص ثالث بوده و صدور کارت هوشمند سوخت برای وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه ممنوع می باشد که این مهم از زمان ابلاغ تاکنون از سوی دفاتر پلیس +10 در حال اجرا می باشد و نقش بسزایی در افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث و صرفه جویی سوخت حاصل از عدم صدور کارت برای وسایل نقلیه فاقد فعالیت داشته است.

همچنین با استفاده از قابلیت نرم افزاری ایجاد شده از سوی سامانه هوشمند سوخت در طرح تخصیص سوخت به خودروهای نفت گازسوز بر مبنای پیمایش، کارت هوشمند سوخت خودروهای نفت گازسوز فاقد بیمه شخص ثالث، ابتدا به مدت یک ماه در لیست هشدار و در صورت عدم تمدید بیمه نامه در لیست عدم تخصیص سهمیه سوخت قرار گرفت که این اقدام، علاوه بر ایجاد الزام به دارندگان خودروهای دارای فعالیت جهت خرید بیمه نامه، از صدها هزار لیتر برداشت روزانه نفت گاز از کارت هوشمند سوخت خودروهایی که هیچ فعالیتی نداشته اند پیشگیری نموده و تاثیر بسزایی در صرفه جویی و کاهش قاچاق نفت گاز داشته است.

لازم به تاکید است اجرای کامل این ماده قانونی منوط به همکاری همه جانبه دستگاه های ذیربط بخصوص نیروی انتظامی، پلیس راهور و سایر دستگاه های مرتبط است.