۲۶ آذر ماه، به پاس خدمات طاقت فرسا و خستگی ناپذیر بخش حمل و نقل جاده ای کشور و برای آگاهی هر چه بیشتر جامعه، با نقش و جایگاه اساسی بخش حمل و نقل در اقتصاد ایران زمین، به عنوان (روز ملی حمل و نقل) انتخاب شده است. این روز را به تمامی دست اندرکاران صنعت حمل و نقل کشور ‌که بی شک رسیدن به توسعه پایدار و عدالت اجتماعی در بخش حمل و نقل در گرو همکاری و مساعی تلاشگران حوزه حمل و نقل می باشد، تبریک می گوئیم.