ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

طی مراسمی که امروز در محل ستاد با حضور آقایان دکتر تیموری معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و دکتر بنی اسدی معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان و همچنین معاونین و مدیران ستاد برگزار، از زحمات دکتر سلیمانی تقدیر و دکتر علیرضا احمدی به عنوان سرپرست جدید ستاد معارفه گردید.