دکتر مهدی دهاقین رییس ستاد مدیریت حمل و نقل وسوخت طی پیامی سالگرد تاسیس سازمان حمل و نقل جاده ای را با یادآوری و قدردانی از تلاش و زحمات خستگی ناپذیر تمامی دست اندرکاران و زحمت کشان بخش حمل ونقل جاده ای و تشکل‌های صنفی بخش، تبریک و تهنیت گفته وبرای ایشان آرزوی موفقیت و بهروزی نمودند.