پانزدهمین جلسه کارگروه بازنگری و اصلاح فرایندهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با حضور اعضا کارگروه و سازمان مدیریت تاکسیرانی شهر تهران برگزار گردید. دراین جلسه مقرر شد شاخص های رتبه بندی مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده در ستاد نهایی شده و سپس با اعلام رسمی نسبت به رتبه بندی کلیه مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده کشور اقدام لازم صورت پذیرد.

همچنین در این جلسه مقرر شد سازمان مدیریت تاکسیرانی شهر تهران مالکین تاکسی هایی که از این به بعد فرایند جایگزینی آنها انجام می شود را به صورت توزیع یکنواخت به مراکز اسقاط و بازیافت معرفی نماید.