وزیر راه و شهرسازی در نشست مشترک با وزیر صمت به اهمیت نوسازی ناوگان حمل و نقل جاده ای اشاره کرد و گفت: اکنون به تامین ناوگان جاده ای حمل بار نیاز است و این باید از طریق تولید داخل تامین شود.
این عضو کابینه سیزدهم همچنین خواستار مشارکت برای نوسازی ناوگان ریلی شد و گفت: باید انتقال حمل بار از جاده به ریل در دستور کار قرار گیرد که این مساله نیازمند رفع خلاءهای موجود در اتصال شبکه ریلی به سرچشمه های بار است/منبع خبر سایت وزارت راه و شهرسازی