هشتمین جلسه کارگروه بازنگری و اصلاح فرایندهای ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت با حضور دکتر دهاقین رییس ستاد و اعضا برگزار و مقرر گردید با توجه به اهمیت نحوه نظارت بر فعالیت مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده بازدید های مشترک توسط نمایندگان ستاد و انجمن صنفی از مراکز اسقاط صورت گیرد. همچنین جهت تعیین تکلیف مراکز اسقاط و بازیافت خودروهای فرسوده غیرفعال نیز مکاتبه ای توسط ستاد با ادارات کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان های سراسر کشور در خصوص مشخص نمودن وضعیت مراکز غیرفعال و رفع مشکلات احتمالی آنها صورت پذیرد.