تودیع و معارفه سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور

وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.وزیر راه و شهرسازی به منظور تسهیل و تسریع در ترانزیت و تردد ناوگان تجاری دو کشور ایران و آذربایجان از قلمرو یکدیگر، به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.

از سوی رئیس جمهور انجام شد؛ ابلاغ قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن

به ریاست دکتر مخبر انجام شد؛ برگزاری دومین جلسه درخصوص حل مشکل آلودگی هوای شهرهای کشور/تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های مربوطه در راستای اجرای سیاست های قانون هوای پاک

پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و رسماً آغاز به کار کرد.

previous arrow
next arrow
اخبار روز

وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.وزیر راه و شهرسازی به منظور تسهیل و تسریع در ترانزیت و تردد ناوگان تجاری دو کشور ایران و آذربایجان از قلمرو یکدیگر، به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،‌ رستم قاسمی،‌ وزیر راه و شهرسازی

ادامه مطلب »

به ریاست دکتر مخبر انجام شد؛ برگزاری دومین جلسه درخصوص حل مشکل آلودگی هوای شهرهای کشور/تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های مربوطه در راستای اجرای سیاست های قانون هوای پاک

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت همکاری و

ادامه مطلب »
اخبار روز
تودیع و معارفه سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
تودیع و معارفه سرپرست ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور
وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.وزیر راه و شهرسازی به منظور تسهیل و تسریع در ترانزیت و تردد ناوگان تجاری دو کشور ایران و آذربایجان از قلمرو یکدیگر، به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.
وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.وزیر راه و شهرسازی به منظور تسهیل و تسریع در ترانزیت و تردد ناوگان تجاری دو کشور ایران و آذربایجان از قلمرو یکدیگر، به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.
از سوی رئیس جمهور انجام شد؛ ابلاغ قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
از سوی رئیس جمهور انجام شد؛ ابلاغ قانون موافقتنامه بین دولت ایران و افغانستان در خصوص ارتباط بین‌المللی راه‌آهن
به ریاست دکتر مخبر انجام شد؛ برگزاری دومین جلسه درخصوص حل مشکل آلودگی هوای شهرهای کشور/تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های مربوطه در راستای اجرای سیاست های قانون هوای پاک
به ریاست دکتر مخبر انجام شد؛ برگزاری دومین جلسه درخصوص حل مشکل آلودگی هوای شهرهای کشور/تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های مربوطه در راستای اجرای سیاست های قانون هوای پاک
پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و رسماً آغاز به کار کرد.
پنجمین نمایشگاه حمل و نقل، لجستیک و صنایع وابسته با حضور وزیر راه و شهرسازی افتتاح شد و رسماً آغاز به کار کرد.
previous arrow
next arrow

اخبار روز

وزیر راه و شهرسازی به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.وزیر راه و شهرسازی به منظور تسهیل و تسریع در ترانزیت و تردد ناوگان تجاری دو کشور ایران و آذربایجان از قلمرو یکدیگر، به جمهوری آذربایجان سفر می‌کند.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی،‌ رستم قاسمی،‌ وزیر راه و شهرسازی

ادامه مطلب »

به ریاست دکتر مخبر انجام شد؛ برگزاری دومین جلسه درخصوص حل مشکل آلودگی هوای شهرهای کشور/تاکید بر ضرورت همکاری و هم افزایی تمامی دستگاه های مربوطه در راستای اجرای سیاست های قانون هوای پاک

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، دکتر محمد مخبر در این جلسه بر ضرورت همکاری و

ادامه مطلب »